Επεμβάσεις

Επεμβάσεις Καρδιάς

Διαδερμική Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας (TAVR)

Επανάσταση στο πεδίο των βαλβιδοπαθειών έφερε η νέα μέθοδος της διαδερμικής αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας.

Πρόκειται για μια επεμβατική τεχνική που δεν απαιτεί την χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας ή την ανάγκη γενικής αναισθησίας, και με νοσηλεία που συνήθως διαρκεί 3-5 ημέρες. Η μέθοδος της διαδερμικής αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας εφαρμόζεται πάνω από 10 χρόνια σε περισσότερες από 60 χώρες. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 120.000 δια-δερμικές εμφυτεύσεις αορτικής βαλβίδας.

Διαδερμική Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας (TAVR)Η διαδερμική αντικατάσταση (εμφύτευση) αορτικής βαλβίδας εφαρμόζεται με επιτυχία από το 2007 ακριβώς σε αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι παλαιότερα έμεναν αβοήθητοι χωρίς καμμία θεραπεία.

Από το 2011 η διαδερμική αντικατάσταση εφαρμόζεται πλέον και σε ασθενείς που θα μπορούσαν να χειρουργηθούν αλλά το ρίσκο της χειρουργικής επέμβασης κρίνεται υψηλό. Με χαμηλά μονοψήφια ποσοστά θνητότητας και γρήγορη κινητοποίηση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες, τα πλεονεκτήματα της διαδερμικής μεθόδου είναι προφανή. Η κλινική αποδοχή της μεθόδου από το 2007 (όταν έλαβε έγκριση πρώτα στην Ευρώπη, για να ακολουθήσουν οι ΗΠΑ και πρόσφατα η Ιαπωνία) είναι ευρεία και ο αριθμός των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται ακολουθεί γεωμετρική πρόοδο με ετήσια ποσοστά αύξησης 40%-80%. Μέχρι σήμερα (12/2013) έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 120.000 εμφυτεύσεις παγκοσμίως. Πλέον σε πολλές χώρες οι διαδερμικές εμφυτεύσεις έχουν ξεπεράσει σε αριθμό τις χειρουργικές.

Η αναίμακτη αυτή μέθοδος έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στη μέχρι σήμερα εφαρμογή της. Τονίζεται ωστόσο ότι προς το παρόν εφαρμόζεται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για εγχείρηση (ή που για κάποιο λόγο δεν επιτρέπεται να υποβληθούν σε ανοικτό χειρουργείο). Στο άμεσο μέλλον η πρόοδος της τεχνολογίας και η αύξηση της εμπειρίας υπόσχεται την επέκταση εφαρμογής της μεθόδου και σε άλλες ομάδες ασθενών με αορτική στένωση.


Η καταλληλότητα ασθενούς για διαδερμική αντικατάσταση ελέγχεται συνήθως με 24-ωρη παραμονή στο Νοσοκομείο. Σε αυτό το διάστημα εκτελούνται στεφανιογραφία (για έλεγχο των αρτηριών της καρδιάς), αγγειογραφίες αρτηριών των άκρων (για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα τους για την εισαγωγή της βαλβίδας), αξονική τομογραφία, υπερηχοκαρδιογράφημα, εξετάσεις αίματος και άλλες πιθανά άλλες εξετάσεις ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς.
Καταλληλότητα ασθενούς για διαδερμική αντικατάσταση

Επίσης κατά την νοσηλεία αυτή ο ασθενής εκτιμάται από την Ιατρική ομάδα Καρδιάς που συμμετέχει στην επέμβαση. Η ομάδα αυτή απαρτίζεται από:
• Κλινικούς Καρδιολόγους και υπερηχογραφιστές
• Επεμβατικούς καρδιολόγους
• Καρδιοχειρουργούς
• Αναισθησιολόγους
• Αγγειοχειρουργούς
• Απεικονιστές

Με τον παραπάνω έλεγχο αποφασίζεται ο τρόπος προσπέλασης για εμφύτευση της βαλβίδας (διαμηριαία, δια-αορτικά κλπ), ο τύπος βαλβίδας και το κατάλληλο μέγεθος βαλβίδας.  

Λεωφ. Αγίου Δημητρίου 19, Άγιος Δημήτριος 17343
6944 332068, 210 9838601