Αιμοδυναμικό

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ.

Το αιμοδυναμικό εργαστήριο διαθέτει δύο σύγχρονα καρδιο-αγγειογραφικά μηχανήματα όπου αντιμετωπίζονται σε 24ωρη βάση όλες οι διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις που αφορούν τη στεφανιαία νόσο, βαλβιδοπάθειες, δομικές και συγγενείς καρδιοπάθειες καθώς επίσης και νοσο των περιφερικών αγγείων.

Στις διαγνωστικές επεμβάσεις ανήκουν οι στεφανιογραφία με προσπέλαση τόσο απο τη μηριαία αρτηρία όσο και απο την κερκιδική (ελάχιστα επεμβατική) καθώς επίσης και ο πλήρης αιμοδυναμικός και απεικονιστικός έλεγχος δεξιών και αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων συμπεραλμβανομένων και των συγγενών ανωμαλιών.

Στις επεμβατικές πράξεις ανήκουν οι αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών με τοποθέτηση stent σε συνδυασμό όπου κριθεί απαραίτητο τον έλεγχο με ενδοστεφανιαίο υπέρηχο (IVUS), οπτική συνεκτική τομογραφία (OCT) καθώς επίσης και τη λειτουργική εκτίμηση της βαρύτητας των στενώσεων με FFR.

Οι επεμβατικές πράξεις διενεργούνται τόσο απο την μηριαία όσο και απο την κερκιδική προσπέλαση.

Σημαντική αποστολή του τμήματος συνίσταται στην διενέργεια πρωτογενούς αγγειοπλαστικής σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με πλήρη ετοιμότητα της επεμβατικής ομάδας όλο το 24ωρο. Η πρωτογενής αγγειοπλαστική έχει αναδείξει την πρωτοπορία του Ιατρικού Κέντρου καθ ‘όσον έχει ξεκινήσει η διενέργεια της απο το 1993 και έχει καθιερωθεί παγκόσμια σάν η βέλτιστη αντιμετώπιση του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Επίσης με ειδικές συσκευές σύγκλισης επιτελούνται επεμβάσεις σε συγγενείς ανωμαλίες (σύγκλιση μεσοκολπικής ανωμαλιάς, ανοιχτού ωοειδούς τρήματος).

Η αντιμετώπιση δομικών παθήσεων της αορτικής ή πνευμονικής βαλβίδος με βαλβιδοπλαστική ή διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδος (TAVI) είναι επεμβάσεις που προυποθέτουν ειδική τεχνολογία και έμπειρο ιατρονοσηλευτικό προσωπικο, προυπόθεση που όλα τα χρόνια είναι αυτονόητη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Η υποστήριξη του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου απο τη μονάδα εντατικής θεραπείας και τις καρδιοχειρουγικές ομάδες όλο το 24ωρο, εξασφαλίζει την άριστη αντιμετώπιση δύσκολων και σύμπλοκων επεμβατικών πράξεων.

Λεωφ. Αγίου Δημητρίου 19, Άγιος Δημήτριος 17343
6944 332068, 210 9838601